DOMOV

Na úsvite evolúcie človeka na zemi

Dnes už málo ľudí verí v biblické bludy o stvorení sveta a človeka za sedem dní. Ani v údajné dátum kedy sa to stalo. (Anglikánsky arcibiskup írsky, James Ussher vyrátal stvorenie na rok 4004. pred n.l. ,)

Pozri Bibliu -- (Gen1:2) Duch Boží sa vznášal nad vodami.. Prvý deň (Gen1:3) riekol Boh "Buď svetlo" a bolo svetlo". Druhý deň (Gen1:7) Boh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou od vôd , ktoré boli nad oblohou. Štvrtý deň (Gen1:14) riekol Boh buďte svetlá na nebeskej oblohe. (=hviezdy, vrátané nášho slnka a mesiaca). Piaty deň:(stvoril) (Gen1:21).Všetky živočíchy, čo sa len hýbu vo vode ako aj okrídlené lietajúce tvory. Šiesty deň (Gen 1:25) ZEM vydala živé bytosti, dobytok, plazy a divú zver .

(Gen 1:26) Nato riekol Boh: " Učiňme človeka na NÁŠ obraz. - teda keď (Gen2:7)"utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života"- umiestnil prvého človeka v raji a zakázal mu jesť zo stromu poznania dobra a zla a pohrozil mu: (Gen 2:17) "v deň, kedy by si z neho jedol istotne zomrieš". Potom, keď bol BOH (Gen 2:19) utvoril z hliny všetku zver poľnú a všetko vtáctvo nebeské, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval.(Gen 2:20) A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko vtáctvo, a všetku zver poľnú. ( Dnes vieme , že všetkých živých bytostí na svete je asi 100 miliónov -- teda chudáčik Adam mal čo robiť . aby to všetko pomenoval)

Ako to bolo teda v skutočnosti?

 

Podrobnejší náčrt časového sledu vývoja organizmov

 

Skrátený prehľad vývoja života na zemi (podľa Wikipédia) v zostupnom poradí

 

Obdobie

Pred X rokmi (v miliónoch)

Charakteristika vývoja

PREKAMBRIUM

(4 550)

Vznik Oceánov kondenzáciou vody z atmosféry, vznik zemskej kôry

3 200 -3 600

mizne metán, mizne oxid uhličitý, vznikajú Archeobaktérie, výskyt stromatolitov

2 300

prvé eukaryoty, zvyšuje sa obsah kyslíka

630

  1. Prvé mnohobunkové červy
  • KAMBRIUM

501,1 - 513,0

Kambricská explózia

460,9 - 417,8

jednoduché a útesové riasy, prevaha bezstavovcov

422,9 -- 428,2

prvé suchozemské rastliny

397,5

prvé obojživelníky, papraďorasty

311,7 -- 326,4

Rozmach hmyzu, plazy , prvé veľké primitívne stromy

253,8 --260,4

Veľké permské vymieranie

237,0

prvé dinosaury, vajcorodé cicavce

150,8-- 161,2

cicavce vačkovce, prvé vtáky , prvé krytosemenné rastliny

83,5 - 99,6

rozkvet a vyhynutie dinosaurov prvé cicavce s placentou

7,0- 6.0

Najstarší človek: Sahelanthropus tchadensis

Päť miliónov

Ardipithecus ramidus

3,6

Australopithecus afarensis - "Lucy"

2,58

Homo habilis

0,126 - 1,806

vyhynutie obrovských cicavcov, evolúcia človeka, H.Erectus, Neandertálec, H. sapiens

0,00118

usadenie sa človeka

human origin-graf3.gif (23169 bytes)

Prinšame náčrt delení jednotlivých fáz evolúcie HOMO SAPIENS.

Humanisti by sa mali oboznámiť s týmito názormi, aby mohli argumentovať proti presadzovaniu KREACIONIZMU.

Christian_Evolution_cartoon.gif (13486 bytes)

Evolúcia človeka pod vplyvom náboženstva