DOMOV

 

Hitler bol úprimný katolík

(Jeho antisemitizmus bol iba pokračovaním KRESŤANSKÉHO antisemitizmu. )      

                                                    John Patrick Michael Murphy (Free Inquiry, zväzok 19, číslo: 2.)

Dostupné na internete:                                   http://www.secularhumanism.org/index.php?section=library&page=murphy_19_2

George Orwell napísal v r. 1984: "Kto má pod kontrolou minulosť kontroluje aj budúcnosť, kto má pod kontrolou prítomnosť kontroluje minulosť". Kto bude teda kontrolovať súčasný fundamentalizmus a naše slobody?

Početní kazatelia i politici prekrúcajú históriu. Počujeme ich v rozhlasoch ako odsudzujú ateistov a ako vyhlasujú, že Adolf Hitler bol tiež ateista. Hitler bol však rímsko-katolík, napojený na nábožensko-politické inštitúcie, už ako nemluvňa svojím krstom v Rakúsku. Bol aj miništrantom vo svojej mladosti a cirkev ho prijala do radov "Kristových vojakov". Tie najhoršie doktríny katolicizmu ho nikdy neopustili. Bol nasiaknutý katolíckou liturgiou, ktorá obsahuje výrazy: "podlí židia" Tento výraz bol odstránený až po roku 1961. "Podlosť" znamená zradu.

V jeho časoch bola nenávisť voči židom všeobecnou normou. Do veľkej miery bola táto nenávisť "sponzorovaná" dvoma veľkými tradičnými náboženstvami Nemecka -- katolicizmom aj luteránstvom. Hitler veľmi obdivoval Martina Luthera, ktorý otvorene nenávidel židov. Luther síce odsudzoval katolícku cirkev pre jej domýšľavosť a korupcie, ale schvaľoval storočia pápežských pogromov proti židom. Luther sa vyjadril: " Židia si zaslúžia, aby boli povešaní na šibenici sedemkrát vyššie než obyčajní zlodeji" a "Mali by sme sa vypomstiť na židoch a pozabíjať ich" Vo svojej knihe Reč pri stole nazýval židov "bezbožní naničhodníci".

Vo svojom zápase o moc napísal Hitler vo svojej knihe Mein Kampf :"... som presvedčený, že konám ako zástupca nášho Stvoriteľa. Vyhubením židov vykonávam Božie dielo." O niekoľko rokov -- keď sa už chopil moci -- opakoval tie samé slová v Reichstagu v r. 1938.

O tri roky neskôr informoval generála Gerharda Engelsa: "Som teraz katolík rovnako ako predtým a vždy taký ostanem." Nikdy z cirkvi nevystúpil a cirkev ho nikdy neopustila, Jeho cirkev zakázala rozsiahlu literatúru, ale jeho úbohé dielo Mein Kampf sa nikdy neobjavilo na zozname zakázaných kníh. Nebol exkomunikovaný z cirkvi -- ba dokonca ani kritizovaný. Pápeži uzatvárali zmluvy s Hitlerom a jeho fašistickými priateľmi Frankom a Mussolinim, dávajúc in právo vetovať koho má právo pápež menovať biskupom v Nemecku, Španielsku a Taliansku. Tí traja darebáci súhlasili so zavedením dane pre katolíkov v týchto krajinách a posielali peniaze do Ríma za to, aby štát kontroloval cirkviv tých krajinách.

Tí čo chcú premaľovať Hitlera na ateistu by sa mali upriamiť na historické diela, skôr než oslovujú svojich kostolníkov a skôr než pristupujú k mikrofónom. Známy Hitlerov životopisec John Toland vysvetľuje takto jeho bezcitnosť: "Ostával uznávaným členom katolíckej cirkvi -- napriek tomu, že sa mu bridila hierarchia cirkvi -- pridržiaval sa učenia cirkvi o tom, že židia boli vrahovia Boha. Preto vykynoženie židov sa mohlo diať bez akýchkoľvek výčitiek svedomia -- konal teda iba ako pomsta božia. ..."

Hitlerovo Nemecko zlúčilo štát a cirkvi.Vojaci brannej moci mali na sponách svojich opaskov nápis: "Gott mit uns" (Boh je s nami). Jeho vojenské jednotky často kropili kňazi a biskupi "svätenou vodou". Bola to skutočná kresťanská krajina, v ktorej boli občania indoktrinovaní oboma tradičnými cirkvami a slepo poslúchali všetky autority -- či už politické alebo cirkevné.

Hitler, rovnako ako niektorí dnešní politici a kazatelia, presadzovali "rodinné hodnoty", Schvaľoval telesné tresty doma a v škole. Otčenáš sa stal povinný vo všetkých školách počas Hitlerovho Nemecka . Zatiaľ čo prerušenie tehotenstva bolo ilegálne v pred-Hitlerovom Nemecku, vytvoril nové pravidlá požadujúce od lekárov, aby hlásili vládnym orgánom všetky okolnosti okolo potratov.Otvorene opovrhoval homosexualitu a kriminalizoval ju.

Ak je minulosť predhovor pre budúcnosť -- kto vie čo nás očakáva ak sa naše slobody uvoľnia (podľa cirkevných tendencií -- dodané prekladateľom)

Pozri tiež:

Katolicizmus a fašzmus