DOMOV


Newsline 10. mája, 2013


Odrážame útoky v Strasbourgu

autor : David PollockV poslednom čase dvakrát sa stalo, že pokrokové Parlamentárne zhromaždenie Rady Európy (PACE) bolo zaskočené menšinovou frakciou reakčných náboženských poslancov, ktorí sa zamerali na „vylepšenie“ rezolúcií v opačnom zmysle ako boli zamerané.
Rezolúcia na nevyhnutnosť zabezpečiť prístup k službám reprodukčného zdravia vzhľadom na početné uplatnenia námietok svedomia bola podkopaná vsunutím nekvalifikovanej podmienky „ námietky svedomia pre každého a pre každú inštitúciu“

Neskôr rezolúcia o záveti bola „prestavaná“ vložkou, ktorá odsudzuje eutanáziu za všetkých okolností

PACE sa zišla posledný týždeň a každému, kto si prečítal správu na Kresťanskom webe (25 apríla) treba odpustiť ak si myslí, že sme utrpeli novú porážku

Udajne – píše sa tam na jednom mieste „Rada Európy vyzvala členské štáty, aby rešpektovali svedomie a udržiavali náboženské presvedčenie vo verejnej sfére“ Na inom mieste sa píše: „Rada Európy uvítala Rezolúciu o náboženskej slobode!“

V skutočnosti však reakčná náboženská pravica utrpela vážny nezdar, ktorý sa darmo pokúša zakrývať v jednej pravdivejšej vete správy, vraviacej „bolo to významné – hoci aj obmedzené – uznanie náboženstva a práv svedomia.“ Komisia pre politické záležitosti a demokraciu pri PACE poverila talianskeho člena parlamentu a priateľa Vatikánu p. Luca Volontè-ho, vypracovaním správy o násilí proti mimo európskym kresťanským spoločenstvám. P. Volontè, ktorý na šťastie stratil svoj poslanecký mandát v talianskom parlamente a „spievajúci svoju labutiu pieseň“, v PACE, vypracoval správu, ktorá sa zameriava zväčša na Európu a rozšíril pojem“násilie“ aj na t. zv. psychologické násilie“, aby takto dal dokopy všetky mýty o údajnom prenasledovaní kresťanov.(zdôraznil podčiarknutím prekladateľ)

Súčasne s jeho správou bol predložený na PACE koncept rezolúcie, ktorý by bol nepriaznivý v prípade prijatia. Bol to prefíkane koncipovaný dokument, ktorý schvaľoval právo na náboženskú slobodu, akceptoval námietky svedomia v „morálne citlivých záležitostiach“, zdôrazňoval slobodu rodičov rozhodovať o náboženskej výchove svojich detí...atď – čiže veci , ktoré sú aj tak časťou platných dokumentov o ľudských slobodách. Ale rezolúcia úplne ignorovala práva neveriacich a vynechala všetky obmedzenia týkajúce sa prejavovania náboženstva, ktoré boli zakotvenou časťou Európskej konvencie o ľudských právach. (Poznámka prekladateľa: pokus zadnými dvierkami preniknúť do legislatívy a prispôsobiť ju vlastným „hlboko kresťanským“-- v podstate reakčným predstavám)

Desať dní pred debatovala o tejto rezolúcii malá skupina reprezentantov Medzinárodných mimovládnych organizácií (INGO), ktorá má záujem aj o práva neveriacich,(V zastúpení IHEU som bol v nej ja), ďalej zástupcovia žien a homosexuálov, ktorí spolupracovali na návrhoch pre nevyhnutné zlepšenia- Tieto naše návrhy rozšírili pojem „náboženské spoločenstvá“ o „spoločnosti a jedincov charakterizované náboženstvom alebo PRESVEDČENÍM, (!!!) pridali opatrenia na zabezpečenie práv ostatných komunít ( t. j. mimo náboženských) – aby tieto neboli diskriminované, aby mali volný prístup k službám a žiadalo aj výchovu o presvedčeniach neveriacich (teda nie len náboženskú výchovu)

Na inom mieste bol navrhnutý doplnok o problematickom postavení žien a dievčat v „ mnohých tradičných náboženstvách“ so spomenutím zabíjania pre česť, upaľovania neviest, násilných sobášov, mutilácie ženských genitálií. Kľúčová nová vsuvka žiadala rešpekt pre náboženstvá a tradície, pri čom sa má zabezpečiť, aby sa vytvorila primeraná rovnováha s právami iných.“ Potom sme aj lobovali medzi členmi PACE, aby prijali nasledujúce inovácie:

namiesto pojmu „náboženstvo“ používať všade výraz „náboženstvo a presvedčenie“

lobovali sme medzi skupinami strán v Zhromaždená a informovali ich o nebezpečí ak sa rezolúcia príjme v pôvodnom znení jej návrhu.

Výsledok bol, že tri centrálne ľavičiarske strany-- (Unified European Left, the Socialists and the Alliance of Liberals and Democrats -- slovensky: Spojená európska ľavica. Socialisti a Aliancia liberálov a demokratov) – všetky tri sa postavili a volili v prospech našich návrhov. Nie len to, ale aj väčšina individuálnych poslancov z ostatných politických strán tiež podporili nače návrhy. Z hľadiska náboženskej pravice tá rezolúcia, ktorú prijala veľká väčšina poslancov bola veľmi nedokonalou náhražkou toho zvratu, čo oni zamýšľali. Pre nás prijatá rezolúcia tiež nie je dokonalá, ale umožnilo nám to identifikovať viacerých priateľov v Zhromaždení a dať Luca Volontè -ovi primeranú „rozlúčku“. Ale Volontè bol iba agentom reakčných náboženských organizácií, ktoré sú tými skutočnými našimi oponentmi. Sú to najmä: Európske stredisko pre zákon a spravodlivosť (European Centre for Law and Justice,), ktorej funkcionár Gregor Puppinck bol pravdepodobne zapojený do prípravy správy predloženej Luca Volontè-om. Musíme ostať naďalej ostražitými …David Pollock je vedúci delegácie pre Radu Európy v Strasbourgu, reprezentujúci International Ethical and Humanist Union (IHEU) celosvetovú organizáciu, ku ktorej je pridružená aj NSS (National Secular Society)