Newsline 12.September, 2012

Či prestane Európsky súd ľudských práv s tým bláznivým vykrikovaním o náboženskom prenasledovaní - alebo je rozhodnutý kričať hlasnejšie?

Autor. Terry Sanderson
Pri vytváraná tých “nesúhlasiacich hlasov” v mediálnych diskusiách týkajúcich sa údajnej náboženskej diskriminácie v Európskom súde ľudských práv -- bolo najviac zarážajúce, že propaganda vedená kresťanskými aktivistami o diskriminácii kresťanov bola úspešná v  Daily Mail
a Daily Telegraph. .

Práve som ukončil sériu pohovorov v rádio staniciach po celej krajine  počnúc Cornwall-om až po Cumbriu  a takmer všetky z nich začali diskusiu s "vox populi" (hlasom ľudu) z miestneho nákupného strediska. Vyhlasovalo sa tam opakovane, že ľuďom treba povoliť na pracovisku mať náboženský symbol aký chcú.

Dokonca Robert Piggott, korešpondent náboženských vecí na BBC napísal "Zdá sa pravdepodobné, že  akomkoľvek   sa rozhodne v Strassbourgu, kresťania budú mať dovolené krucifixe v práci" .Toto vzbudzuje (klamný) dojem, že teraz na to právo nemajú

Všeobecne panuje predstava, že existuje "zákaz! nosiť kríže na pracovisku Dokonca keď ľudia vedia z vlastnej skúsenosti, že to nie je pravda. Napriek tejto situácii mnohí tvrdia, že je zákaz. (Poznámka: umelé vytváranie problému tam, kde žiaden problém nie je)

Počas posledných rokov, keď sa vystupňovali opakované požiadavky kresťanských aktivistov,  propagandisti v Kresťanskom právnom centre našli ochotných spojencov v pravo orientovanej tlači ktorí šíria lži o tejto situácii. Daily Mail a Daily Telegraph uviedli iba jednu stránku veci - a dokonca vo väčšine aj to bolo zaujaté. V stredu Express nepísal o ničom inom na dvoch prvých stránkach - a opäť s veľmi pokriveným pohľadom. Dokonca to pokračuje aj dnes, keď Mail uverejnil tú otrepanú verziu udalostí.-- tú čo vynecháva všetko, čo by mohlo otriasť ich vykonštruovaným mýtom o údajnom prenasledovaní Dáva platformu na názory na čo raz viac extrémistického Lirda Carey-a, ktorý rozvíja svoju smutnú paranoju (blud prenasledovania) o údajných útokoch na kresťanskú vieru v Británii Bývalý arcibiskup z Canterbury sa pýta:" ako to môže byť trestný čin ak prejavujete svoju vieru?" Skreslené eseje na tút tematiku sa objavuj ďalej (Napríklad Peter Mullen v Daily Telegraph

Ale funguje to. Jeden z komentátorov sa vyjadruje:"Teda kto sa cíti urazený ak iní nosia na sebe krucifix? Ja nie som urazený a odvažujem sa tvdiť, že ani obrovská väčšina Britských občanov nie je"

Nikdy sa o nosení krucifixu na pracovisku nehovorilo.. Hovorilo sa iba o nosení šperkov  v nevhodnej situácii na pracovisku, Túto samozrejmosť prekrútili na údajný útok na kresťanstvo.

Na Súde základných ľudských práv sa tento týždeň o tejto veci pojednávalo a dúfajme, že bude skoro zverejnené stanovisko o tom, či domáce súdy  správne interpretovali zákon. Dúfajme, že súd plne zoberie do úvahy všetky skutočnosti -- nie len tie, čo nastoľujú ľudia, ktorým ide odstránenie rovnoprávnosti pre všetkých.  

Ministerský predseda povedal:."Ak vysvitne, že zákon má zámer zakázať nosenie náboženských symbolov na pracovisku, potom zmeníme zákon tak, aby bolo celkom jasné,že ľudia môžu nosiť náboženské symboly na pracovisku."

Neexistuje zákon zakazujúci nosenie náboženských symbolov na pracovisku, preto slová p. Cameroa (ministerského predsedu) sú dosť nepochopiteľné. Alebo je on sám neinformovaný?: Sú to azda dobre premyslené slová politika, ktorý sa nechce ničomu zaväzovať? Zatiaľ platia na pracovisku zdravotné a bezpečnostné riziká, ktorým je nevyhnutné predchádzať.

Ak by ministerský predseda zmenil zákon tak, že náboženské symboly sa môžu VŽDY nosiť (teda aj za predpokladu zdravotných a bezpečnostných rizík) otvorí tým "konzervu plnú červov" -- hoci to môže neskôr oľutovať.

Dúfajme, že sa tak nestane a že urobí presnú hranicu medzi bláznivými požiadavkami a opodstatnenými.

Giles Graser povedal posluchačom rádia ( vo vysielaní :Thought for the Day )  ...prenasledovanie je silné slovo v tomto prípade, ale výkriky o prenasledovaní sa môžu zosilniť ak sa požiadavkám nevyhovie.

 

 Domov