SEC_01.jpg (19018 bytes) wpe1.jpg (20145 bytes)

ČO JE MYTOLÓGIA

Vysnené božstvá

Mytológie o stvorení

Vzťah mytológie a náboženstva

Rodia sa nové náboženstvá

Rodia sa nové sekty

Čo je fundamentalizmus

Iránsky fundamentalizmus

Náboženský expanzionalizmus

Dejiny kresťanstva 1

Dejiny kresťanstva 2

Dejiny kresťanstva 3

Dejiny kresťanstva 4

Slovenský fundamentalizmus

Štátny katolicizmus

SR ignoruje rovnoprávnosť

Situácia bezkonfesijných

Ako sa brániť

KNIHY pre racionalistov-humanistov

WB01345_.gif (616 bytes)

Dodatky

 

 

-

Odporúčame priateľov

Rabovačkou získaná moc a bohatstvá

Smeruje SR späť do stredoveku?

Prečitajte si Všeobecnú deklarácia o laicite v 21. storočí      TU (off-line)

CITÁCIE zahraničných zdrojov

Slovenský vyhľadávač BEST.SK

 

 

 


Nedajte sa zotročiť mýtami fundamentalistov !

Máme čo oslavovať 17-ty november?

 

  AMBROSE BIERCE vo svojej knihe

THE DEVIL'S DICTIONARY (čertov slovník) definoval mytológiu takto: Mytológia je štruktúra viery primitívnych ľudí, týkajúca sa ich pôvodu, včasnej histórie, hrdinov, božstiev a podobne -  na rozdiel od pravdivých údajov, ktoré si ľudia vymysleli neskôr.  

Mýty sú historky vznikajúce v ľudskej predstavivosti charakterizujúce istú civilizáciu.  Teda majú svoju platnosť v určitej historickej etape. To znamená, že ľudia sú presvedčení o ich pravdivosti  v danom čase a v danom regióne, avšak po istom čase sa prežívajú a sú nahradzované inými mýtami (alebo náboženskými sústavami)

Mytológie spolu s náboženstvami existovali už v predhistorických etapách dejín ľudskej civilizácie. Je pravdepodobné, že ich primitívny začiatok bol ANIMIZMUS.

Tento pojem znamená predstavu alebo vieru, že všetko čo nás obklopuje a čo aj riadi existenciu ľudského života a diania  je duch alebo božstvo. K týmto predstavám viedli poznatky o spánku a snoch, poznatky o umieraní živočíšstva vrátane ľudí, z čoho sa začalo usudzovať, že existuje DUŠA, ktorá oživuje telo. Tou dušou, ktorá oživuje celú prírodu boli v predstave ľudí božstvá.

Animizmus bol prvým krokom k vývoju náboženstiev, ktoré sú charakterizované ""POSVÄTNOSŤOU". Znamená to, že sa tým vytvára čiara medzi tým, čo je obvyklé, každodenné, profánne. Prameňom tejto posvätnosti je v predstave ľudskej Boh, bohovia, duchovia, alebo iné nadprirodzené sily.. Druhá charakteristika náboženstva je OSOBNÁ ÚČASŤ. Toto znamená prijatie vytvorených predstáv a s nimi súvisiacich praktík - spolu s členmi spoločenstva, ktorí si tieto predstavy tiež osvojili. Ďalšia charakteristika  je SÚSTAVA VIERY. Toto znamená komplikovanú predstavu o svete a človeku, odvodenú od existencie predpokladaných nadprirodzených síl ovládajúcich celý svet. Tieto predstavy však neboli dokázané a nedajú sa dokázať.  S celým týmto systémom súvisia ďalej RITUÁLY, zamerané na "udobrenie" nadprirodzených síl, ktoré sa však čoskoro premenili aj na udržiavanie "nedokázanej a nedokázateľnej" viery,  ako aj sústavy ETICKÉHO  KÓDEXU., ktorý pochádza údajne od nadprirodzených riadiacich božstiev, v skutočnosti však slúži na  udržanie poslušnosti a podriadenosti más VEDÚCIM predstaviteľom náboženstiev.

Toto súvisí s vytvorením špeciálnej spoločenskej kasty kňazstva, ktorého poslaním je šírenie  viery a vytváranie nástrojov na OVLÁDANIE celej masy, ktorá si osvojila tento systém predstáv.

Konfrontácia  mýtov a náboženstiev teda dokazuje ich zrejmé súvislosti. Mytológia istej spoločnosti zahrnuje v sebe aj náboženské predstavy ( okrem iných historiek) a naopak náboženstvá pramenia často z mytologických predstáv a sú ďalším rozvíjaním a doplňovaním  mytológie.

Tu je Vaše FORUM - Prvý krok: Kliknite na tlačidlo:< Enter my forum: Druhý krok: stlačte hore tlačidlo <Post>  Po otvorení vyplňte formulár adresy odosielateľa a text box pre Vašu správu. Tretí krok: Stlačte dolu tlačidlo <Post message> Správa sa tým odošle.  Štvrtý krok: Stlačte hore tlačidlo: <Return to website> , čím sa vrátite na túto webovú stránku.  

Napíšte nám

(slovhumanist.nazory@zoznam.sk)

 

 

Free Message Forum from Bravenet.com Free Message Forums from Bravenet.com

 

 

    

 

WebZdarma.cz

bot="HTMLMarkup" endspan